sidkarta

Verksamheten

Vår utveckling från år 1965 till idag hade inte varit möjligt utan våra kunders förtroende och stöd. Vi ser det som vår huvuduppgift att värna om de goda relationerna med våra kunder och att hela tiden sträva efter att bli ännu bättre som samarbetspartner.
Så här vill vi att samspelet mellan oss ska fungera:

  • Vi analyserar tillsammans ditt behov av tjänster.
  • Vi lämnar ett förslag och en kostnadsuppskattning.
  • Förslaget diskuteras och justeras. Definitiv offert överlämnas.
  • Vid uppstart går vår arbetsledare igenom instruktionerna på platsen med berörda medarbetare.
  • Arbetsledaren håller med jämna mellanrum kontakt med dig eller din representant för att ni ska stämma av kvalitetsnivån på det arbete vi utför.
  • Vi kommer regelbundet med förslag till justeringar för att detta hela tiden ska svara mot dina krav.

Vi på Sydsvenska Städ AB finns på marknaden av ett enda skäl - att på mest kostnadseffektiva sätt ombesörja att ni har en trivsam, stimulerande och därmed produktiv miljö.