sidkarta

SYNPUNKTER PÅ SYDSVENSKA STÄD AB

Gradera följande påståenden från nivå 1 till 5
Nivå 5 = instämmer helt och hållet
Nivå 1 = instämmer inte

1- vi får levererat den kvalitet som är överenskommen * 1   2   3   4   5
2- ni åtgärdar ev. reklamationer och fel tillräckligt snabbt * 1   2   3   4   5
3- vi får tag i er när vi behöver- tillgänglighet * 1   2   3   4   5
4- arbetsledare och andra ansvariga visar oss tillräckligt intresse * 1   2   3   4   5
5- det finns inga skäl till anmärkningar på städarens *
    och / eller arbetsledarens utrustning och / eller klädsel
1   2   3   4   5
 
Företag/Namn Meddelande
Kontaktperson *
E-post *
Telefon *
* = obligatoriska fält

 

 

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008
Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004
Kvalitetsledningssystem enligt OHSAS
 

Sydsvenska Städ AB
Sporregatan 1
213 77 Malmö
Fax: 040-671 10 69, E-post: info@sydstad.se