sidkarta

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy bygger på att:

- följa relevantmiljölagstiftning och andra krav Sydsvenska Städ AB berörs av
- förebygga föroreningar, genom att använda svanmärkta eller kravmärkta produkter
- ständigt förbättringsmiljöledningssystem
- utbilda vårt personal i miljöfrågor
- ständigt ha dialog med omgivningen

Företaget har Svanen Miljömärkningslicns, utfärdat av SIS Miljömärkning AB 2005-08-08 och förnyad 2011-01-21.