sidkarta

Kvalitetspolicy

Tillsammans med våra kunder och personal utformar vi rationella och kostnadseffektiva städprogram för en ren, produktiv, trivsam och mänsklig miljö.
Det är de anställda som formar våra tjänster. Vi har en stabil styrka, i snitt 10 år/anställd.
Tack vare välutbildade, välmotiverade och intresserade medarbetare i vår organisation kan vi producera tjänster som är trovärdiga för Dig som kund.

Kvalitetsuppföljningen är uppbyggd kring NFC-tekniken som ligger i arbetsledarnas mobiltelefoner för direkt rapportering till företagets databas.

I systemet finns även en kundportal där våra kunder direkt kan skriva in, exempelvis, en reklammation och eftersom vi ligger "live" kan vi åtgärda problemet tämligen snabbt.