sidkarta

Sydsvenska Städ AB - Historia

Verksamheten startade redan 1 augusti1965 då dåvarande ägaren till Sydsvensk Industribevakning AB beslöt att starta ett dotterbolag i Sydsvenska Städ.
1967 ombildades Sydsvenska Städ till ett aktiebolag. Verksamheten har under åren utökats till att omfatta Skåne län, med kontor i, utöver Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Sjöbo.

Från att under många år varit en renodlat städföretag har vi tillsammans med våra kunder utvecklat verksamheten till att även kunna erbjuda andra tjänster såsom exempelvis växt- och fruktservice, dryckes- och varuautomater, snöskottning, skötsel av grönytor m. m. För mer information se under rubrik "Våra tjänster".