sidkarta

Fakta om Sydsvenska Städ AB

Grundat år 1965

Styrelse:
Stig Olsson, Styrelseordföran
Ann-Britt Gunnarsson, Styrelseledamot
Boza Pericevic, Styrelseledamot
         
Organisationsnummer: 556112-8249

Omsättning 2012: 36,0 Mkr

Antal anställda: 120 st

Kriterier: Städtjänster

Licensnummer: 376002

Trippel-A rating

Riskprognos 0,03%

UC riskklass 5