sidkarta

Aktuellt

2017-06-22

Sydsvenska Städ har under juni månad påbörjat en organisatorisk förändring och tar nu nästa kliv framåt.
Sedan 31/5 är jag, Dina Harbas ensam ägare till bolaget. Jag känner mig full med energi och idéer och ser verkligen fram emot att utveckla både bolag, personal och kundrelationer i linje med de värderingar som jag vill lyfta fram – arbetsglädje, yrkesstolthet, goda kundrelationer och långsiktiga arbetsrelationer. I min roll som företagsledare är det viktigt att skapa en trygg plattform för mina anställda eftersom det är de som är hjärtat i bolaget.

12/6 tillträdde Marina Matonickin som ansvarig driftchef på företaget då tidigare driftchefen gick i pension. Marina har stor erfarenhet från branschen och har många års säljerfarenhet i bagaget men även en hel del år då hon själv städade. De senaste 3 åren arbetade hon som servicechef på ett stort FM bolag och ansvarade för att både kunder och personal fick sina behov tillgodosedda med väldigt goda resultat. Med sin struktur och sociala kompetens kommer Marina vara en tillgång för både kunder och personal.

Även driften i Helsingborg har genomgått en förändring och 2 nya arbetsledare arbetar där med att säkerställa och höja kvalitén på alla plan så att både personal och kunder blir nöjda. Både Kim Wäisänen och Mahmood Ghul har de senaste åren arbetet med Marina och varit väldigt omtyckta av både personal och kunder.

Vi ser fram emot denna utveckling och är övertygade om att framtiden för mycket gott med sig.
Vi tackar alla som är med oss på denna resa och är glada att ni är med och stöttar med en positiv inställning.
Tillsammans kan vi göra allt!

Med detta önskar vi all personal, kunder och blivande kunder en Glad Midsommar!

 

 

2014-08-26 blev Sydsvenska Städ AB certifierad enligt:

  • OHSAS 18001 i ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete
Kvalitetsledningssystem enligt OHSAS

2013-04-26 blev Sydsvenska Städ AB certifierad enligt:

  • Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008
  • Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Utvecklingsarbete och införandet av ledningssystemen har gett vår personal och företagledning stimulans till att införa och certifiera oss enligt OHSAS ledningssystem för arbetsmiljöarbete.

Vi beräknar att ha infört ledningssystemet enligt OHSAS ISO 180001: 2007 under 2014

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008
Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004